GAM BouwExpertise

GAM BOUWEXPERTISE

Expertise

Gam Bouwexpertise

GAM BouwExpertise is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van bouwkunde, materialen en jurisprudentie. Het bureau is opgericht door Bert Zwanenburg en is gevestigd te Benschop.

Op basis van haar veelzijdige expertise geeft GAM BouwExpertise een professioneel en praktijkgericht advies. Zowel aan bedrijven als aan particulieren.

Kennis en (praktijk)ervaring is opgedaan vanuit aan de bouwwereld gerelateerde functies (timmerindustrie, technisch beheer woningcorporatie en bouwkundig adviseur garantiewaarborg woningbouw), alsmede door deelname aan projecten van adviesorganen (zoals KIWA College van